Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Detaljplan kvarteret Folieraren

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Meddelande om antagande och laga kraftvunnen detaljplan för del av kvarteret Folieraren

Samhällsbyggnadsnämnden i Säter har 2017-06-07, § 86, beslutat att anta detaljplan för del av kv. Folieraren i Mora by, Gustafs tätort. Beslutet har genom justerat protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2017-06-08. Planen vann laga kraft 30 juni 2017.

Protokollsutdrag och antagandehandlingar finns tillgängliga här på hemsidan och hos Samhällsbyggnadsförvaltningen, Västra Långgatan 12 i Säter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close