Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Detaljplan kvarteret Folieraren

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Meddelande om antagande och laga kraftvunnen detaljplan för del av kvarteret Folieraren

Samhällsbyggnadsnämnden i Säter har 2017-06-07, § 86, beslutat att anta detaljplan för del av kv. Folieraren i Mora by, Gustafs tätort. Beslutet har genom justerat protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2017-06-08. Planen vann laga kraft 30 juni 2017.

Protokollsutdrag och antagandehandlingar finns tillgängliga här på hemsidan och hos Samhällsbyggnadsförvaltningen, Västra Långgatan 12 i Säter.