Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Detaljplan kvarteret Folieraren

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Meddelande om antagande av detaljplan för del av kvarteret Folieraren

Samhällsbyggnadsnämnden i Säter har 2017-06-07, § 86, beslutat att anta detaljplan för del av kvarteret Folieraren i Mora by. Beslutet har genom justerat protokoll tillkännagivits på kommunens anslagstavla 2017-06-08.

Protokollsutdrag samt antagandehandlingar finns även tillgängliga hos Samhällsbyggnadsförvaltningen, Västra Långgatan 12 i Säter.

Om inte någon överklagan av detaljplanen inkommit skriftligen till Säters kommun inom tre veckor, det vill säga senast den 30 juni 2017, vinner detaljplanen laga kraft.