Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Planprogram sambandet mellan Säters järnvägsstation och centrum

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Trafikverket planerar kapacitetshöjande åtgärder på järnvägen Dalabanan genom Säters centrum. Åtgärderna innebär fler spår och nya växlar liksom mer tillgängliga plattformar på järnvägsstationen.

Eftersom området är relativt stort och komplext behövs ett helhetsgrepp tas som belyser exempelvis såväl trafikfrågor och markanvändning som kopplingar mellan järnvägen och Säters centrum.

Genom ett planprogram samordnas kommunens och Trafikverkets olika planer och projekt. Planprogrammet redovisar kommunens ställningstaganden i frågor kopplade till sambandet mellan järnvägsstationen och Säters centrum, liksom konsekvenserna av ställningstagandena. Det ger förutsättningar för att skapa en attraktiv och funktionell stadsmiljö i Säter

Planprogrammet har varit utställt på samråd mellan 2018-12-27 – 2019-02-07.

Vi har under samrådstiden fått in en mängd åsikter och yttranden, både genom samrådsmöten, mail, telefonsamtal och post.

Vi vill tacka så mycket för allt engagemang!

Nu kommer alla yttranden att sammanställas och besvaras i den så kallade samrådsredogörelsen.

Eventuella revideringar görs i planprogrammet. Därefter avgörs om planprogrammet ska gå ut på en så kallad granskning, som ger allmänheten ytterligare ett tillfälle till yttranden.

I annat fall kommer planprogrammet att skickas direkt till kommunstyrselsen för beslut om godkännande.

Vi återkommer med mer information lite längre fram.

 

Mer information om hur kommunen behandlar personuppgifter finns här 

 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close