Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Fördjupad översiktsplan Gustafs (Mora by, Enbacka m.fl.)

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

En fördjupad översiktsplan pekar ut ett område som behöver specificeras mer i detalj än vad översiktsplanen tillåter. Det är kommunens aktuella bedömning om hur mark- och vattenområden bör användas, samt hur bebyggelsen kan utvecklas och bevaras de kommande åren.

Säters kommun har tagit fram en ny fördjupad översiktsplan för Gustafs (Enbacka, Mora by m.m) som vann laga kraft 2019-03-13.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close