Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Fördjupad översiktsplan Gustafs tätort

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Underrättelse om granskning

Fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort, Säters kommun, Dalarnas län

Säters kommun föreslår att en ny fördjupad översiktsplan ska upprättas för Gustafs tätort eftersom orten växer och det finns brist på byggbara tomter.
Syftet med översiktsplanen är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vattenområden, samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.
Sedan 2015 har Säters kommun arbetat med en ny fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort. Planen innehåller kommunens viljeinriktning för tätortens utveckling. I planen beskrivs bland annat utvecklingen av bostäder, verksamheter, service, infrastruktur samt grön- och vattenområden.

Samråd pågick mellan 2016-08-24 – 2016-10-05. Inkomna synpunkter under samrådsskedet har sammanställts i en samrådsredogörelse. Bifogad granskningshandlingarna

Planen finns utställd för granskning under 2018-06-25 – 2018-08-20.

Granskningshandlingarna hittar du här:
På kommunens hemsida: www.sater.se
Rådhuset: Åsgränd 2, Säter
På kommunens bibliotek: Biblioteket i Säter, Skolgränd 6
Biblioteket i Gustafs, Enbacka skola, Enbackavägen 62
(Biblioteket har sommarstängt, handlingarna kommer
därför vara tillgängliga mellan 6/8 – 20/8)

Så här lämnar du dina synpunkter:
Den som vill lämna synpunkter kan göra det fram till och med 2018-08-20.
Synpunkter lämnas gärna skriftligen till sbn@sater.se
eller Samhällsbyggnadsnämnden, Rådhuset, 783 30 Säter

Vill du veta mer eller har frågor?
Kontakta kommunens växel på telefonnummer: 0225 – 55 000, eller e-post: sbn@sater.se
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close