Vision för Gruvplan

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Trafikverket bygger om järnvägen i centrala Säter med syftet att öka kapaciteten på Dalabanan. Samtidigt rustas stationsområdet upp och nya gång- och cykeltunnlar byggs. För att möta förändringarna har kommunen tagit fram en vision över Gruvplansområdet, området mellan järnvägen och Säterdalen.

Visionen är att ge platsen en form och skapa förutsättningar för en framtida mötesplats. En plats som sjuder av aktivitet men som också kan erbjuda lugn. En plats som är flexibel och kan byta skepnad från stora gröna ytor till marknader och evenemang, eller tillfälliga parkeringsplatser om behovet uppstår. Gruvplan kan få en mer greppbar form om olika ytor delas upp på ett tydligare sätt. I illustrationen syns bland annat de redan existerande tennisbanorna, en planerad skatepark samt förslag på hur platsen skulle kunna utformas. I förslaget ingår ett gångstråk, ytor för lek, umgänge, parkeringsmöjligheter och ett antal öppna gräsytor som både kan användas som ängsmark eller klippas ned för att ge plats för andra aktiviteter. Genom att ge Gruvplan en tydligare gestaltning kan också en bättre koppling mellan centrum och Säterdalen skapas. Visionen går att läsa i sin helhet längst ner på sidan.

Illustrationsplan över framtida markanvändning