Fördjupad översiktsplan Säter

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Den fördjupade översiktsplanen för Säter är från år 1991. Den är del i en fördjupad översiktsplan över tre tätorter: Säter, Mora-Enbacka och Stora Skedvi Kyrkby. Planerna för dessa tre tätorter ingår också i Säter kommuns Översiktsplan.

Den fördjupade översiktsplanen består av en kort text och en karta. Du hittar dokumenten nedan. För närvarande arbetar kommunen med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan över Säters stad. När en samrådsversion är klar kommer det bli möjligt för alla att tycka till om förslaget.