Blomlådor för ökad trafiksäkerhet

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0225-55 000


Tack för ditt meddelande.

Säters kommun arbetar aktivt för en ökad trafiksäkerhet. I våra samhällen samsas ofta bilar med gående och cyklister på en begränsad yta. De olika trafikslagen har olika förutsättningar och ett aktivt samspel dem emellan är avgörande för en trafiksäker gatumiljö. I regel ger en låg hastighet hos de olika trafikanterna en hög trafiksäkerhet och även ett ökat samspel.

Som ett led i arbetet med ökad trafiksäkerhet ges möjlighet till ansökan om blomlådor. Kontakta oss gärna vid frågor.

Den sökande är skyldig att:

  • Utforma och införskaffa blomlådor i enlighet med den skiss kommunen tillhandahåller.
  • Placera lådorna enligt de regler kommunen förmedlar.
  • Se till att lådorna hålls i ett vårdat skick.
  • Utan dröjsmål flytta lådorna om kommunen så önskar.