Evenemang

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0225-55 000


Tack för ditt meddelande.

Evenemang och upplåtelse av offentlig plats

Om man som privatperson, företag eller förening önskar nyttja offentlig plats så kräva det att man ansöker om detta hos polisen. Detta gäller oavsett om du skall ha en container stående på gatan eller en byggställning som står på trottoaren. Även gatupratare skall sökas tillstånd för. Om behovet av marken är under två timmar kan man söka tillstånd hos Gatukontoret.