Parkeringstillstånd

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Har du  nedsatt förmåga att röra dig och mycket svårt att gå kan du ansöka om ett parkeringstillstånd. Parkeringstillstånd gäller både om du kör själv eller åker med någon annan.
Det är du som fått tillståndet som får använda det.

Tillståndet ger dig rätt att parkera på särskilda markerade platser och innebär också att du kan få parkera under längre tider än normalt. Det betyder även att du vanligtvis inte behöver betala de parkeringsavgifter som finns i samband med att du parkerar bilen.

Parkeringstillstånd gäller i längst 5 år.
På ansökningsblanketten kan du läsa mer om vilka regler som gäller.

Ansökan och utredning

När du skickar in din ansökan ska du skicka med ett läkarintyg och ett foto på dig själv

När ansökan kommer in till kommunen så är det en handläggare som utreder din ansökan och handläggningstiden kan uppgå till 3 veckor.
Handläggaren tittar då på uppgifterna i din ansöka och på läkarintyg och tar ett beslut om du har rätt till ett parkeringstillstånd eller inte.