Torg och allmänna platser

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Gator, gångbanor, torg , parkmark och naturmark är till för alla. Därför kallas de för offentliga platser. För att använda allmänna platser till privata ändamål krävs att du har tillstånd för det du vill göra. Tillstånd för torghandel söker du hos kommunen, tillstånd för offentliga platser söker du hos polisen här.

Det är ordningslagen och de lokala ordningsföreskrifterna som bestämmer hur offentliga platser får användas.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter