Torg och allmänna platser

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Gator, gångbanor, torg , parkmark och naturmark är till för alla. Därför kallas de för offentliga platser. För att använda allmänna platser till privata ändamål krävs att du har tillstånd för det du vill göra. Tillstånd för torghandel söker du hos kommunen, tillstånd för offentliga platser söker du hos polisen här.

Det är ordningslagen och de lokala ordningsföreskrifterna som bestämmer hur offentliga platser får användas.

Gatupratare

Gatupratare (trottoarpratare) är en benämning på reklamskyltar som placeras på gatan. För att få sätta upp gatupratare på offentlig plats krävs tillstånd från polismyndigheten. Felaktigt utformade eller utplacerade gatupratare kan bidra till att framkomligheten för fotgängare försämras och de kan även göra så att synskadade personer utsätts för onödiga risker. Här kan du läsa mer och ansöka om tillstånd för att använda offentlig plats.