Blomlådor för ökad trafiksäkerhet

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon: 0225-55 000


Tack för ditt meddelande.

Säters kommun arbetar aktivt för en ökad trafiksäkerhet. I våra samhällen samsas ofta bilar med gående och cyklister på en begränsad yta. De olika trafikslagen har olika förutsättningar och ett aktivt samspel dem emellan är avgörande för en trafiksäker gatumiljö. I regel ger en låg hastighet hos de olika trafikanterna en hög trafiksäkerhet och även ett ökat samspel.

Som ett led i arbetet med ökad trafiksäkerhet ges möjlighet till ansökan om blomlådor. För mer information se riktlinjer, utforming och ansökningsblankett till höger. Kontakta oss gärna vid frågor.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter