Bygdeväg

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000


Tack för ditt meddelande.

För att det ska bli enklare för dig som cyklar och går har Säters kommun börjat använda bygdevägskonceptet där det inte är möjligt att ha en separat vägbanan för de som går eller cyklar.  På bygdevägen får cyklister och gående en tydlig plats och därmed större trygghet på vägen.

Det här är bygdevägar

Vägen har två breda vägrenar med en körbana i mitten. På vägen får cyklister och gående en tydlig plats och kan röra sig säkrare.

Så cyklar/går och kör du på vägen

Skylt för hur du kör på bygdeväg.

Du som cyklar eller går gör det i de breda vägrenarna på var sin sida av körbanan.
Du som kör bil, motorcykel eller annat motorfordon kör i körbanan. Om du behöver möta eller köra om ett annat motorfordon får du tillfälligt använda vägrenen för att sedan köra tillbaka till körbanan.