Bygdeväg Morbyvägen

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000


Tack för ditt meddelande.

Detta har gjorts

Gatuenheten har återställt Morbyvägen, och sträckan som varit grusad har asfalteras. Kommunen har anläggt en så kallad bygdeväg. Vägen breddadess något, på sidorna dikades det ur. Hastighetsbegränsningen är max 30 km i timmen utmed hela sträckan.

Dialog med vårdnadshavare och barn

Vårdnadshavare och barn som kommer använda vägen som skolväg inbjöds medverka till förslag på vad kommunen ytterligare kan göra för att säkerställa en säker skolväg till Enbacka skola.

Dialogen genomfördes den 15 september 2020.

Efter dialogen genomförs lämpliga åtgärder på sträckan.

Information till fordonsförare

Kommunen har satt upp skyltar vid infarterna till bygdevägen som informerar om vad det är för slags väg. Vi har också skickat ut information till fastighetsägare i området – de som bor där och använder vägen. Vi har informerat återkommande  via Facebook/Instagram – samt är beredda att ta fram ytterligare informationsåtgärder om det skulle visa sig behövas.

För dig som fastighetsägare

Arbetena kommer att påbörjas under vecka 32 och beräknas pågå ca 3-4 veckor. Gatuenheten har anlitat företaget Metron miljökonstul som inför arbetet  besiktade de fastigheter som berördes. Besiktningen gjordes så att du som är fastighetsägare ska kunna känna dig trygg med att din fastighet inte ska påverkas negativt av de arbeten som görs. Skulle din fastighet komma att påverkas ligger besiktningen till grund för ersättning.