Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Fri sikt – klipp häcken

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

I korsningen måste sikten vara fri

Din tomt måste du hålla i vårdat skick.*

Det innebär bland annat att växtlighet inte får hindra sikten för trafiken. Det är för att undvika olyckor.

Här är några tips för den som har hörntomt, samt om förgårdar (del av tomt närmast gatan);

  • Plantera den klippta häcken ca 40 cm innanför tomtgränsen för att förhindra överhäng på gångbana. Överhäng  kan tvinga fotgängare att använda gatan istället för gångbanan.
  • Plantering av friväxande häckar anpassas efter höjd och bredd.
  • Sikttrianglar skall finnas med 10 m i alla gatukorsningar! Den så kallade sikttriangeln får du fram om du mäter 10 meter åt vardera hållet från tomtgränsernas korsningspunkt.
  • Håll tomten närmast gatan och ditt garage fri från högväxande häckar och höga staket, så syns dina barn bättre och du själv har bättre sikt och syns bättre när du backar ut från garaget.

Du kan läsa mer och se bilder som förklarar i Sveriges kommuner och landstings skrift “Klipp häcken”.

*Plan- och bygglagen 3 kap 17 § s

Vid tveksamma fall – kontakta miljö- och byggenheten

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close