Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Fri sikt – klipp häcken

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

I korsningen måste sikten vara fri

Plan- och bygglagen 3 kap 17 § säger att tomt skall hållas i vårdat skick. Därvid skall tillses att växtligheten ej hindrar sikten för trafiken.

Här är några tips för den som har hörntomt, samt om förgårdar (del av tomt närmast gatan);

  • Plantera den klippta häcken ca 40 cm innanför tomtgränsen för att förhindra överhäng på gångbana som kanske tvingar fotgängare att använda gatan istället för gångbanan.
  • Plantering av friväxande häckar anpassas efter höjd och bredd.
  • Sikttrianglar skall finnas med 10 m i alla gatukorsningar!
  • Håll förgården fri från högväxande häckar och höga staket, så syns dina barn bättre och du själv har bättre sikt och syns bättre när du backar ut från garaget.

Vid tveksamma fall – kontakta miljö- och byggenheten