Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Parkeringstillstånd

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Tillståndet är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i Sverige. Tillståndet gäller också i de flesta länder i Europa. Hur ditt tillstånd gäller måste du kontrollera med den stad eller det land du tänker besöka.

Tillstånd för bilförare

Bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör grundas på samtliga funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel.
Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör bilen.

Tillstånd för passagerare

För passagerare utfärdas tillstånd endast i undantagsfall, exempelvis vid svåra förlamningar eller allvarliga balansrubbningar. Det vill säga då förarens ständiga kroppsstöd/tillsyn behövs utanför fordonet.

Exempel på tillämpad praxis

Rörelsehindret ska alltid avse förmågan att gå. Tillstånden är inte avsedda för kortvariga rörelsehinder. Parkeringstillstånd utfärdas för högst 5 år.

Utredning

Kommunens handläggare bedömer utifrån uppgifter i ansöka och läkarintyg om du har rätt till tillstånd eller ej. Vid ansökan om förnyelse av p-tillstånd utgör tidigare innehav ej skäl att bevilja ansökan. På parkeringstillståndet ska det finnas ett foto, därav är det viktigt att detta bifogas ansökan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close