Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Snöröjning

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Vid snöfall och halka är det många som ser till att det blir skottat, sandat och plogat i kommunen.

Förutom kommunen gator, vägar och fastigheter samt Säterbostäders fastigheter är det Trafikverket, gemensamhetsanläggningar så kallade vägföreningar och
fastighetsägare som skottar i kommunen. Längre ner på sidan hittar du kartor över vem som är ansvarig för vilka vägar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunen ansvarar för de kommunala fastigheterna och för att de kommunala gatorna inom tätorterna i kommunen är framkomliga vintertid.

Vissa gator plogas och halkbekämpas före andra. Gator där vår kollektivtrafik kör och de gång- och cykelvägar som kommunen ansvarar för ingår i det prioriterade vägnätet och det är på dessa vägar vi börjar snöröja eller halkbekämpa. Längst ner på sidan hittar du en karta över det prioriterade nätet.

Så sköts snöröjningen

Normalt sett ska snöröjningen vara klar 10 timmar efter avslutat snöfall. Snöröjning sker vanligtvis när snödjupet är 5-8 cm. Kommunen avgör i de flesta fallen när snöröjningen ska göras. Arbetet med vinterväghållning omfattar snöröjning, halkbekämpning och bortforsling av snö i vissa fall. Arbetet med vinterväghållning för Säters kommun följer en arbetsgång:

• Beredskap innebär att när kommunen beställer snöröjning av en entreprenör, så ska entreprenören påbörja snöröjning inom en timme efter beställningen är gjord, om kommunen inte begär något annat.
• Avrop beskriver vad kommunen beställer av entreprenören. Det kan vara till exempel fullt pådrag (då samtliga resurser kallas in), snöbortforsling, hyvling med mera.
• Genomförande innebär att det kommunen beställt av entreprenören ska genomföras utan avbrott.
• Rapportering innebär att när ett området är färdigröjt, ska det rapporteras till den person som har beredskap på kommunen.

Det här kan vi alla hjälpa till med

De som jobbar med snöröjningen behöver hjälp på vägen för att kunna göra ett bra jobb. Något som är extra viktig att tänka på och som vi alla kan hjälpas åt med:

• Tänk på var du parkerar ditt fordon eller lämnar din släpvagn. Om din bil står på vägen när plogbilen kommer blir jobbet med snöröjningen så mycket svårare. Det tar onödigt lång tid, resultatet blir sämre och dessutom finns det en risk att din bil kan bli skadad. När du parkerar där du bor, och du har en tomt, parkera alltid på din tomt, inte på den allmänna vägen.

• Du som fastighetsägare måste också tänka på det som ligger på taken. En stor mängd snö eller fallande istapp kan i värsta fall ge livshotande skador om den träffar en människa. Vi vill också att du sandar gångbanan utanför fastigheten så minskar risken för halkolyckor.

• Har du ett lågt staket eller kanske fina buskar runt din tomt så vill vi gärna att du märker ut dem för maskinföraren, så att maskinföraren inte åstadkommer några skador på grund av att hen inte kunde se vad som fanns där.

• Röj, klipp och ansa de buskar och träd som finns på din tomt så att de inte når utanför din tomtgräns. Tänk på att snötyngda träd skymmer sikten, länk till bilaga Klipp häcken.

• Skotta inte ut snön från din tomt på vägen. Risken finns att din snö hamnar hos grannen och det är inte så roligt för dem. Dessutom blir vägen smal och sikten skymd.

• Håll koll på era barn när de leker i snöhögarna! Det är svårt för maskinförarna att se lekande barn i snön. Använd reflexer.

Delat ansvar

Trafikverket ansvarar för det regionala vägnätet samt genomfartsgatorna i de mindre tätorterna i kommunen. Telefonnummer till Trafikverkets kontaktcenter är 0771-921 921.

Kommunen sköter vägarna inom detaljplanelagda områden där kommunen är väghållare.

I kommunens ytterområden är det samfällighetsföreningar så kallade vägföreningar som sköter väghållningen.

Fastighetsägarna är ansvarig för att gångbanorna snöröjs och halkbekämpas utanför sin tomt inom område med detaljplan och områdesbestämmelser där kommunen är huvudman för allmänna platser.

Hämta sand

Grus och sand för kommunens medborgare finns att hämta på följande ställen:
• Korsningen Sockenvägen / Norrtullsvägen.
• Ulfshyttans reningsverk.
• Skenshyttans bygdegård.
• Brandstationen Moraby.
• Stora Skedvi värmeverk

Grus och sand som kommunen erbjuder är endast till för privat halkbekämpningsbruk. Det är för att fastighetsägarna lättare ska kunna ta sitt ansvar att sanda på gångbaneutrymmet vid fastigheten. För att vi ska kunna fortsätta erbjuda detta är det viktigt att bara ta det som behövs för det privata bruket. Vi ber dig som fastighetsägare att hämta två hinkar per tillfälle.

Har du synpunkter eller vill lämna en felanmälan, kan du göra det här.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close