Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Tillstånd och dispenser

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55 000

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Breda, långa och tunga transporter

Gatukontoret på uppdrag från Trafiknämnden är den instans som prövar frågor om transporttillstånd liksom andra undantag från bestämmelser som rör trafik.

Dispens för breda, långa och tunga transporter

Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar undantag (dispens) från trafikförordningen när det gäller breda, långa och tunga transporter. Undantag får medges om det behövs av särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet.

Trafikverket ger också information och råd till enskilda, företag, polisen, kommuner med flera om fordon, fordonskombinationer, färdvägar, regler och transportvillkor.

Ansök om dispens från trafikförordningen

Berör transporten enbart en kommun ska ansökan skickas till kommunen. Om transporten berör flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverkets regionkontor i den region färden påbörjas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close