Torg och allmänna platser

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000


Tack för ditt meddelande.

Gator, gångbanor, torg , parkmark och naturmark är till för alla. Därför kallas de för offentliga platser. För att använda allmänna platser till privata ändamål krävs att du har tillstånd för det du vill göra. Tillståndet söker du hos kommunen.

Det är ordningslagen och de lokala ordningsföreskrifterna som bestämmer hur offentliga platser får användas.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter