Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Torg och allmänna platser

Kontaktinformation

Gatuenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0225-55000

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Gator, gångbanor, torg , parkmark och naturmark är till för alla. Därför kallas de för offentliga platser. För att använda allmänna platser till privata ändamål krävs att du har tillstånd för det du vill göra. Tillståndet söker du hos kommunen.

Det är ordningslagen och de lokala ordningsföreskrifterna som bestämmer hur offentliga platser får användas.