Salutorget

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Trafikverket bygger om järnvägen i centrala Säter med syftet att öka kapaciteten på Dalabanan. Detta innebär också att det kommer byggas en ny tunnel under riksväg 70, vilket kommer ge uppgången mot Salutorget ett nytt utseende. Projektet är förlagt till år 2023. Illustrationen nedan visar en tänkbar utformning.

Illustrationsplan tänkbar utformning tunneluppgång Salutorget

Flygfoto Salutorget