Stråket ”Staden – Dalen”

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Som en följd av Trafikverkets projekt kommer trafikförsörjningen av området kring Gruvplan och Säterdalens entré att förändras. Den genomförda Vision för Gruvplan påvisar en ny utformning som fokuserar på en mer inbjudande miljö med såväl service, information, parkering som upplevelser.

Visionen kommer att genomföras etappvis och nu arbetar kommunen med projektering av ”Etapp Staden-Dalen”. Etappen avgränsas till att beröra funktionen kring entrén till Säterdalen, Kv. Hyddan samt Kv. Tuskaftet. Fokus ligger på trafik och parkeringslösningar som ger en fungerande stadsdel för alla trafikslag.

Ungefärlig placering av etapp ”Staden-Dalen”

Vad ska göras?

Projektering och byggnation av:

  • Strukturerade parkeringsytor
  • Ställplatser för husbilar
  • Förbättrad infrastruktur för gående och cyklister
  • Tydligare gestaltning av den offentliga miljön

Tidsplan

Våren 2022

  • Trafikverket påbörjar bygget av järnväg, tunnlar och perrong.
  • Kommunen projekterar etapp ”Staden-Dalen” och ”Stationsområdet”.

Våren 2023

  • Trafikverket färdigställer sitt projekt.
  • Kommunen påbörjar bygget av båda etapperna.

Byggnationen av kommunens etapper beräknas pågå under år 2023.

Etappens utbredning sett till Visionen för Gruvplan.