Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Infoträff om planprogrammet & järnvägsprojektet

Vad? Kommunen informerar företagare i Säter om planprogrammet och vad järnvägsprojektet innebär.
Var? Annas Hembageri, en trappa ned, Vasagatan 2, Säters centrum.
När? Fredagen den 18 januari kl. 8:00-9:30
Anmälan: naring@sater.se Senast onsdagen den 16 januari, kl. 17:00

Trafikverket arbetar med kapacitetshöjande åtgärder på Dalabanan och kommer att under 2021 påbörja arbetet med att anlägga ett dubbelspår på järnvägen genom Säters centrum. Det innebär bland annat att tåg kommer kunna mötas utan att stanna. Dessutom tillkommer en ny perrong med tunnel vid stationshuset. Vid Säters centrum anläggs en ny gång- och cykeltunnel och Myntgatan stängs av för motortrafik.

Järnvägsprojektet påverkar framförallt kopplingen mellan Säters centrum och järnvägsstationen. För att skapa en helhetsbild över den komplexitet som finns kring järnvägsprojektet och kommunens olika parallella projekt tas nu ett så kallat planprogram fram. Planprogrammet ger en målbild för utvecklingen av sambandet mellan järnvägsstationen och centrala Säter. På så vis skapas möjligheter att direkt eller etappvis utveckla området i en önskvärd riktning.

Inbjudan i PDF finns här: inbjudan-till-informationsmote


Datum: 2019-01-18 08:00 - 2019-01-18 09:30
Plats: Annas Hembageri, på nedervåningen, Vasagatan 2, Säter
Pris: Kostnadsfritt
Arrangör: Säters Kommun

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close