Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Om webbplatsen

Tillfälligt tillgänglighetsutlåtande för Säters kommuns webbplats: www.sater.se

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet för Säters kommuns webbplats och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att www.sater.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA. Detta ska vi uppnå senast 23 september 2020 då webbtillgänglighetsdirektivet  börjar gälla för publika webbplatser som offentliggjorts innan den 23 september 2019.

Brister

För närvarande är vi medvetna om att vi inte lyckats uppfylla alla kriterier i WCAG på följande delar av webbplatsen:

Vissa av de E-tjänster som inte ligger direkt i www.sater.se, men som vi länkar till. Vi utreder vilka brister detta är och planerar att åtgärda dem direkt eller i samband med upphandling av tjänsterna.

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Du kan kontakta oss på:

E-post: kommun@sater.se
Telefon: 0225-55000

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kommer framöver kunna vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet (enligt regeringens förslag i Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet).

Det här utlåtandet kommer att förändras

När officiella riktlinjer för tillgänglighetsutlåtandets utformning och innehåll enligt EU-direktivet om tillgänglighet till myndigheters webbplatser och appar publiceras kommer vi att anpassa utlåtandet efter dessa.

Detta utlåtande uppdaterades 2018-09-18.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close