När kan man få bo på särskilt boende?

Personer som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp som inte kan tillgodoses av hemtjänst, kan beviljas särskilt boende. Med omfattande behov menas behov av hjälp under dag, kväll, helg och normalt också natt. Behoven kan vara av både fysisk och psykisk art.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter