När kan man få bo på särskilt boende?

Du som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp som inte kan tillgodoses av hemtjänst, kan beviljas särskilt boende. Med omfattande behov menas behov av hjälp under dag, kväll, helg och normalt också natt. Behoven kan vara av både fysisk och psykisk art.

För att få en lägenhet på särskilt boende gör du en ansökan hos kommunens biståndshandläggare. Biståndshandläggaren utreder hur dina behov för att du ska få den hjälp som är bäst för dig.