Vad har jag för valmöjligheter?

När du beviljas särskilt boende kan du välja vilket boende som du vill flytta till.
Om det är kö till det boende som du önskar erbjuds du plats i ett annat särskilt boende men du kan ändå välja att stå kvar i kö till det önskade boendet.