Stationen behöver snöröjas – hur gör jag?

Gör en felanmälan via QR-koden som finns på skylten på återvinningsstationen.