Vart vänder man sig när det är stopp i avloppsbrunnen?

Man vänder sig då till Maserfrakt AB på 0243-25 70 22