Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Vem bestämmer skolskjutsreglerna?

Skolskjutsarna bestäms av både skollagen och skolskjutsreglementet för Säters kommun.

Enligt skollagen 10 kap, 32 §, har elever i kommunal grundskola rätt till kostnadsfri skolskjuts. Även elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan har samma rätt enligt skollagen.

Kommunen har ingen laglig skyldighet att ordna skolskjuts för gymnasieelever. Däremot har gymnasieelever (t o m vårterminen det år de fyller 20 år) rätt att få ersättning för sina dagliga resor mellan hemmet och skolan enligt lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:1110).

I Säters kommuns skolskjutsreglemente, fastställt av kommunfullmäktige, finns riktlinjer för den praktiska tillämpningen av skollagens bestämmelser.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close