Hur får jag ett boende?

För att få särskilt boende krävs ett beslut från en biståndshandläggare. Det är biståndshandläggaren som i samråd med dig bedömer och beslutar om insatsernas omfattning.