Hur får jag ett boende?

För att få särskilt boende behöver du ansöka om den insatsen från kommunens biståndshandläggare. Det är biståndshandläggaren som i samråd med dig bedömer och beslutar om insatsernas omfattning.