Näringsliv och arbete

Kontaktinformation

Näringslivenheten

Telefon: 0225-55149

 


Tack för ditt meddelande.

Näringslivsenheten arbetar med att skapa bra förutsättningar för näringslivet i Säters kommun. Genom en kontinuerlig dialog med företagen fångar vi upp näringslivets behov. Vi är en förmedlande länk till kommunorganisationen och organisationer som erbjuder företagsservice. Vi arrangerar företagsträffar och erbjuder stöd och rådgivning. Tillsammans med företagen verkar vi för ett gott företagsklimat som gör det attraktivt att vara företagare i Säters kommun.