Större möjligheter att slakta djur på samma gård som de kommer från

EU:s regler har tillåtit slakt på jordbruksanläggning av ett begränsat antal nötkreatur, hästar och tamsvin sedan hösten 2021. Året därpå tog Livsmedelsverket fram hur reglerna ska fungera i praktiken. Det arbetet gjordes tillsammans med en bred grupp intressenter, bland annat lantbrukare, slakterier och branschorganisationer.

Arbetet ledde fram till större möjligheter för företagen eftersom vi tillåter slakt på jordbruksanläggning för alla djur.

Mer information om Slakt på gård finns att läsa på Livsmedelsverkets hemsida.