Nyfikna förskolebarn fick vara premiärgäster

Idag stod premiären av fäbodstigen och Myntsmedjan i lekparken Lilla Säter i Säterdalen på schemat för 80 förskolebarn från Säter. Nyfikna och glada kom barnen sjungandes ner till Säterdalen på morgonkvisten för att till ljudet av Täpp Lars Arnessons kohorn premiärgå fäbodstigen. Täpp Lars är bland annat fäbodbrukare och sjätte generationen på Arvselens levande fäbod […]

Årets förändringar i Säterdalen

Inför årets säsong i Säterdalen har det skett flera förändringar. Det är en del av den plan som finns för Säterdalen (beslutad av kommunfullmäktige) och den detaljplan som finns för området, att utveckla de olika anledningar till att besöka dalen som finns: fäboden, scenerna, leken, naturen och folkparken. Säterdalen som helhet har en bred målgrupp […]

Invasiva arter

Nu på våren dyker det upp blommor och blad både här och var. De flesta arterna är trevliga bekantskaper som vi är glada att återse. Tyvärr finns det också invasiva arter, dvs. sådana som inte har naturliga fiender hos oss, sprider sig alltför lätt och kan ställa till oreda i naturen genom att tränga ut […]

Beslut i korthet fån kommunstyrelsens sammanträde 30 maj

Kommunstyrlesen beslutade att: Ta tillbaka de av kommunstyrelsen 2023-04-04. § 106 beslutad finansiering om 4 000 tkr för att genomföra en utökning av 8 korttidsplatser inom socialnämndens verksamhet. Lägga April månads budgetuppföljning till handlingarna Kommundirektören fick i uppdrag att fortsätta genomföra redovisade besparingar på 3,1 Mkr inom kommunstyrelsens verksamhet. En redovisning av respektive nämnds föreslagna besparingar […]

Ny handbok för hjälp att minska sitt matsvinn

Svinn och förluster behöver minska i hela livsmedelskedjan. Där har kök, restauranger och livsmedelsbutiker en viktig roll att spela. I den nya handboken, som kompletterar andra existerande stödmaterial, finns många handfasta tips på rutiner som minskar matsvinnet samt hur man kan engagera både anställda och kunder. Handboken lyfter också vilka regler och riktlinjer som kan […]

Samlad information till företag om nya riskklassningen

Undrar du hur mycket kontroll ditt företag kommer att få enligt den nya riskklassningsmodellen? Nu finns en webbsida riktad till livsmedelsföretagare, som innehåller länkar till all viktig information om den nya riskklassningsmodellen. Läs mer: Samlad information till företag om nya riskklassningen.

Hög belastning hos gatuenheten

Gatuenheten har för tillfället hög belastning, svarstid och handläggningstid är för närvarande längre än normalt. Vi ber om överseende för detta. Ärenden hänvisas i första han till vårt felanmälansystem via länk nedan. Du kan också ladda ner appen till din mobiltelefon och göra din felanmälan via den. Sök efter ”Felanmälan Säters kommun” i Appstore eller […]

Försenad faktura för dig med fritidsboende

Årsdebiteringen för dig som har fritidshus i Säter är dessvärre försenad och kommer att skickas ut i början på nästa vecka, alltså med start måndag 29 maj. Sista betaldatumet kommer att vara sista juni i stället för sista maj. 

Multisportarena Säter

Sedan tidigare har det funnits multisportarenor i Stora Skedvi och Gustafs och nu står även multisportarenan i Säter färdigbyggd och besiktad – fullt redo för spontanlek! En multisportarena är en naturlig samlingsplats som inbjuder till lek och rörelse i olika åldrar. Tisdagen den 13 juni kl 13:00 blir det invigning av arenan som står intill […]