Parkeringsutredning för stadskärnan

Just nu genomför kommunen en parkeringsutredning för Säters innerstad. Syftet är att få en bättre förståelse för hur parkeringssituationen ser ut idag och undersöka om det finns några mindre åtgärder som skulle kunna bidra till att stadskärnan upplevs som ännu mer tillgänglig och attraktiv. Har du som aktör i stadskärnan några medskick kring vad du […]

Många behövande utan stöd

Bristen på gode män i Säter och i flera andra dalakommuner är akut och nu efterlyser kommunerna fler som kan hjälpa till. – Läget är akut. Vi behöver fler gode män som kan hjälpa medmänniskor som riskerar att hamna i utanförskap och inte får sina rättigheter tillgodosedda, säger Peter Kindström, rekryteringsansvarig på överförmyndare i samverkan […]

Konsekvenser av skärpta lokala råd i Säters kommun

Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta lokala allmänna råd i Dalarna. Följande gäller under perioden 12 november 2020 – 10 december 2020, med möjlig förlängning. Det här gäller: • Avstå från att göra onödiga resor både inom och utom regionen. • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas. • Avstå från att delta i […]

Återvinningscentralen stängd 18-19 november

Återvinningscentralen hålls stängd 18 – 19 november på grund av anläggningsarbete.

Skärpta allmänna råd i Dalarna

Det är allvar. Följ de skärpta allmänna råden som Folkhälsomyndigheten beslutat om. Detta är informationen direkt från Folkhälsomyndigheten: Beslutet gäller till och med den 10 december 2020, men kan förlängas. Antalet personer som diagnosticerats med covid-19 i de fyra länen har ökat kraftigt, med bland annat en ökad belastning på hälso- och sjukvården som följd. […]

Test vinterväghållning i Gustafs

Säters kommun kommer denna vintersäsong utföra ett test med att vinterväghållning av Bygdegatan i Mora by genom saltning. Detta görs för att tydliggöra funktionen av Bygdegatan genom att vägmarkeringarna tydliggörs. Det kommer även att köras en städmaskin efter varje tillfälle så att anslutande vägar och infarter fungerar bra.

Covid-19 på Dahlanders kunskapscentrum

Uppdaterad: 13 personer bland personalen på Dahlanders kunskapscentrum har konstaterad covid-19. Tillsvidare sker ingen undervisning på plats på Dahlander. Personal och studerande har fått information.

2020 års kulturpris och kulturstipendium tilldelas…

Kulturpristagare 2020 Säter kommuns kulturpris tilldelas Gunnar Dicander. Gunnar besitter en gedigen kunskap i Grängshammars lokalhistoria och är den drivande kraften i den mycket aktiva hembygdsföreningens verksamhet. Hans insatser för hembygden har bland annat inneburit att 150 olika gamla platser skyltats upp – gruvor, vägar, torp med mera. Allt för att namnen ska bevaras. Gunnar […]

Vattenavstängning i Fäggeby onsdag 4 november

På onsdagen den 4 november kommer hela Fäggeby förutom Nedernora vara utan vatten mellan klockan 10:00-11:00. Tappa upp vatten till olika behov. Kort efter återinkopplingen, kan missfärgning samt luft förekomma i ledningsnätet. Detta åtgärdas genom att spola vatten en stund. Tänk på att inte starta tvätt- eller diskmaskiner under denna tid eller om vattnet är […]