Ta emot en praktikant

Kontaktinformation

Näringslivenheten

Telefon: 0225-55149

 


Tack för ditt meddelande.

Genom att ta emot en praoelev får du träffa framtidens arbetskraft. Du och ditt företag kan bidra till elevens kunskap om arbetsmarknaden, yrket och branschen inför elevens framtida studie- och yrkesval. Du har möjlighet att visa upp ditt företag, träffa potentiella framtida anställda och få in nya idéer och perspektiv.

Här är några saker du/ni kan tänka på inför att ta emot en praoelev.

Vad vill vi uppnå?

Det finns många skäl att ta emot elever för PRAO men vad vill ni uppnå på ert företag eller arbetsplats?

Upplevelsen blir mycket bättre för både ert företag och för eleven om ni som tillfällig arbetsgivare har ett tydligt syfte med att ta emot eleven.

Exempel på syften kan vara:

 • Stärka bilden av ert företag eller branschen
 • Långsiktig rekrytering
 • Hjälpa elever i sitt studie- och yrkesval
 • Sprida kunskap om näringslivet
 • Träffa tänkbara sommarjobbare
 • Stärka banden till de anställdas familjer
 • Visa på nya sidor av verksamheten
 • Få ungdomars perspektiv på verksamheten
 • Inspirera befintliga medarbetare
 • Få in nya idéer, kanske i ett särskilt projekt.

Bra frågor att fundera kring:

 • Vad vill vi att eleven ska tycka om oss?
 • Vad vill vi förmedla om vårt företag?
 • Vad vill vi att eleven ska veta om företagsamhet om att driva företag?
 • Vad vill vi att eleven kommer ihåg efter sin tid här?
 • Hur gynnar det oss om eleven tycker att det var roligt att arbeta i vårt företag eller i vår bransch?
 • Hur kan vi visa vad som är intressant med just vår arbetsplats?

Inventera era möjligheter

Vad får en praoelev göra på just er arbetsplats? Finns det några uppgifter utöver de praktiska? Ge er verksamhet en chans – om den är inspirerande för er, så finns det garanterat delar som kommer inspirera även eleverna. Dessutom finns det alltid en möjlighet att hjälpas åt. Om du är småföretagare kanske du kan samarbeta med ett annat företag och låta eleven testa olika verksamheter? Dagens unga är tekniskt lagda och uppvuxna med en mobiltelefon i handen – finns det något de kan se över som gäller detta? Använder ni sociala medier? Möjligheterna är oändliga! Tänk på att ni kan börja i en liten skala för att säkerställa att ni hittar ett upplägg som funkar över tid.

Förberedelse och förväntningar

Träffa praoeleven någon/några dagar innan första arbetsdagen och gå igenom praktisk information inför praoperioden och vad praoeleven kommer att få syssla med (i grova drag). Prata om både elevens, men också era egna förväntningar. Förberedelse visar att ni är engagerade och det är en förutsättning för att också kunna engagera eleven.

Viktigt med handledare

Välj handledare med omsorg. Första bemötandet är viktigt och en bra handledare kan ibland vara avgörande för elevens fortsatta intresse för yrket, området eller framtida karriärsval.

Se praoperioden som ett kunskapsutbyte

Se praoperioden som ett kunskapsutbyte; arbetsplatsen ska ge eleverna ett sammanhang och förklaring till varför vissa saker är viktiga. Exempelvis när det handlar om att komma i tid. Under praoperioden får eleverna även möjlighet att känna efter om detta är något de vill göra i framtiden. Samla in feedback. Utnyttja drömläget!

Förankra praon på arbetsplatsen

Förankra praon hos alla på arbetsplatsen – även om inte alla kommer vara involverade i praktiken så är det viktigt att alla medarbetare är med på tåget och vet om att praoeleven kommer.

Vad får en praoelev göra och vart finns mer information?

Här hittar du några informativa länkar som kan vara nyttiga att kolla på om ni är intresserade av att ta emot praoelever.

 • Skolverkets hemsida finns det ’Vanliga frågor och svar kring prao.’, där vanligt förekommande funderingar, om bland annat var ansvaret för praktiken ligger, som kan vara bra att kika igenom till en början.
 • I praktiken – företag. Svenskt näringslivs informationsmaterial om att ha prao på sin arbetsplats.
 • Arbetsmiljöverkets föreskrifter för minderåriga i arbetslivet, AFS 2012:3.
 • Andra frågor och funderingar? Säters kommun har studie- och yrkesvägledare på Klockarskolan. Kontakta växeln: 0225-55 000.