Vem vänder jag mig till för att ordna begravningen?

Du kan vända dig till en begravningsbyrå. De kan hjälpa till med det mesta av de praktiska frågorna. Begravningsbyråerna tar betalt för sitt arbete. Kostnaderna för begravningen tas i första hand ur dödsboet (det vill säga de tillgångar den döde lämnar efter sig). Saknas tillgångar i dödsboet vänder du dig till kommunen för att få ekonomiskt stöd till begravningen.