Varför är skolskjutsarna vid farliga platser?

Kommunen genomför vid behov eller minst vart tredje år en dokumenterad trafiksäkerhetsbesiktning av skolskjutsvägarna och hållplatserna. Besiktningen görs tillsammans med
väghållaren och Region Dalarna. Enligt förordning (1970:340) Om skolskjutsning.

Kontakta trafiksamordnaren på Säters kommun, om du har frågor om hållplatser för skolskjuts på telefon 0225-55 161.