Varför planerar ni skolskjutsarna så att barnen får stå på farliga platser?

Kommunen genomför vid behov eller minst vart tredje år en dokumenterad
trafiksäkerhetsbesiktning av skolskjutsvägarna och hållplatserna. Besiktningen görs tillsammans med
väghållaren och Region Dalarna. Enligt förordning (1970:340) Om skolskjutsning.

Kontakta trafiksamordnare, Säters kommun, om du har frågor om hållplatser för skolskjuts, tel 0225-55161