Hur ansöker jag om specialkost för mitt barn?

För att få specialkost, måste ansökan göras. Det finns en blankett för skolan och en för förskolan.

Ansökan om specialkost i skolan lämnas till skolans kök och ansökan om specialkost i förskolan lämnas till förskolans personal.

Mat i förskola och skola