Vilka regler gäller för stående i bussar?

Vilka regler gäller för stående i bussar?

En buss får ha så många stående som den är godkänd för i besiktningen, och som framgår av registreringsbeviset.

Vilken skyldighet har föraren?

”Föraren skall se till att passagerare som är under femton år använder bilbälte”. Ur Trafikförordningen 4 kap. 10 §.
Det innebär att föraren alltid i alla typer av busstrafik ska se till att passagerare under 15 år använder bälte om sådant finns.

Har du frågor om säkerhet ombord på buss? Kontakta Dalatrafik på telefon 0771-95 95 95.