Vilka regler gäller för stående i bussar?

Vilka regler gäller för stående i bussar?
En buss får ha så många stående som den är godkänd för i besiktningen, och som framgår av registreringsbeviset.

Vilken skyldighet har föraren?
»Föraren skall se till att passagerare som är under femton år använder bilbälte.«Ur Trafikförordningen 4 kap. 10 §.
Det innebär att föraren alltid i alla typer av busstrafik ska se till att passagerare under 15 år använder bälte om sådant finns.

Kontakta kundtjänst Dalatrafik för frågor om säkerhet ombord på buss, tel 0771-95 95 95.