Vilka jobbar på ett särskilt boende?

På ett särskilt boende finns det undersköterskor och vårdbiträden dygnet runt. Det finns även sjuksköterskor som går att nå dygnet runt.

När du flyttar in kommer du att få en personlig kontaktperson. Kontaktpersonen arbetar för att du ska får en god individuell omsorg som baseras på dina behov och önskemål och som tar till vara dina levnadsvanor och intressen. Kontaktpersonen är den som närmast hjälper och fungerar som språkrör gentemot alla som är inblandade i omsorgen. Kontaktpersonen har ansvar för din lägenhet och dina kläder, att handla, beställa tid hos frisör och så vidare.