Vad ska jag som förälder tänka på när det gäller mina barns skolväg/skolskjuts?

  • Du som är vårdnadshavare har ansvar för ditt barns säkerhet till och från den hållplats som skolskjutsen hämtar och lämnar ditt barn vid.
  • Om ditt barn inte finns vid hållplatsen vid den tidpunkt skolskjutsen ska hämta, så är det ditt ansvar att se till att barnet kommer till/från skolan.
  • Om ditt barn byter adress ska du omgående meddela detta till kommunens skolskjutshandläggare.
  • Du ska meddela i god tid om ditt barns skolskjuts ska avbokas, detta gäller särskilt vid skolskjutsar bokade via BC Dalarna.
  • Du har ansvar för att ditt barn inte uppträder störande eller på annat sätt saboterar ordningen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter