Vad ska jag tänka på när det gäller mina barns skolväg eller skolskjuts?

Det här behöver du som vårdnadshavare tänka på:

  • Du har ansvar för ditt barns säkerhet till och från den hållplats som skolskjutsen hämtar och lämnar ditt barn vid.
  • Om ditt barn inte finns vid hållplatsen vid den tidpunkt skolskjutsen ska hämta, är det ditt ansvar att se till att barnet kommer till och från skolan.
  • Om ditt barn byter adress ska du omgående meddela detta till kommunens skolskjutshandläggare.
  • Du ska meddela i god tid om ditt barns skolskjuts ska avbokas, detta gäller särskilt vid skolskjutsar bokade via BC Dalarna.
  • Du har ansvar för att ditt barn inte uppträder störande eller på annat sätt saboterar ordningen.