Behöver jag säga upp förskoleplatsen när mitt barn ska sluta förskolan och börja i förskoleklass och fritids?

Nej, förskoleplatsen övergår automatiskt över till en fritidshemsplats höstterminen året då barnet fyller sex år. Vill ni inte ha en fritidshemsplats ska däremot förskoleplatsen sägas upp.