Ska jag säga upp mitt barns plats när hen ska sluta förskolan och börja i förskoleklass och fritids?

Nej, förskoleplatsen övergår automatiskt över till en fritidshemsplats höstterminen året då barnet fyller 6 år. Vill ni inte ha en fritidshemsplats ska förskoleplatsen sägas upp.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter