Ska jag säga upp mitt barns plats när hen ska sluta förskolan och börja i förskoleklass och fritids?

Nej, förskoleplatsen övergår automatiskt över till en fritidshemsplats höstterminen året då barnet fyller 6 år. Vill ni inte ha en fritidshemsplats ska förskoleplatsen sägas upp.