Vad gör jag om det brinner i en behållare, eller om ett djur sitter fast?

Då ska du ringa 112.