Hur kan jag klaga på skolverksamheten?

Du kan skicka in klagomål, beröm och idéer kring förskola och skola här på webbplatsen.

Självklart får du skicka in synpunkter anonymt. Om du lämnar namn och adress, telefon eller e-postadress, kommer vi att meddela dig hur dina synpunkter tas om hand.