Hur kan jag klaga på skolverksamheten?

Du kan skicka in klagomål, beröm och idéer kring förskola och skola här på webbplatsen.

Självklart får du skicka in synpunkter anonymt. Om du lämnar namn och adress, telefon eller e-postadress, kommer vi att meddela dig hur dina synpunkter tas om hand.

Lämna synpunkter och klagomål

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter