Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Vad är särskilt boende?

När behovet av tillsyn eller kraven på trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses av insatser från hemtjänsten ska det finnas möjligheter att flytta till en särskild boendeform.
Särskilt boende är avsett för personer som i den dagliga livsföringen har ett behov av omfattande omvårdnadsinsatser. Omvårdnadsbehovet ska inte vara tillfälligt. Personen ska ha behov av insatser dygnet runt eller stor del av dygnet.

I boendet har man har egna hyreskontrakt som man tecknar med Säterbostäder och kan då ansöka om bostadstillägg hos försäkringskassan.

Till kommunen betalar du för omsorg, vård och mat.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close