Vad är särskilt boende?

När behovet av tillsyn eller kraven på trygghet och säkerhet inte längre kan tillgodoses av insatser från hemtjänsten ska det finnas möjligheter att flytta till en särskild boendeform.
Särskilt boende är avsett för personer som i den dagliga livsföringen har ett behov av omfattande omvårdnadsinsatser. Omvårdnadsbehovet ska inte vara tillfälligt. Personen ska ha behov av insatser dygnet runt eller stor del av dygnet.

I boendet har man har egna hyreskontrakt som man tecknar med Säterbostäder och kan då ansöka om bostadstillägg hos försäkringskassan.

Till kommunen betalar du för omsorg, vård och mat.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter