Hur kan jag påverka mitt liv på boendet?

Du som bor på särskilt boende kan få anpassade aktiviteter och egen tid utifrån dina önskemål.

Under vardagar ordnas gemensamma aktiviteter på boendet som du kan delta i.
Det kan till exempel vara promenader, högläsning, bingo, musikunderhållning, dans, trädgårdssysslor och andakter.