Vad är Allmän förskola?

Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år till och med barnet börjar förskoleklass har barnen rätt till allmän förskola. Oavsett om föräldrar arbetar, studerar eller är arbetslösa har barnen rätt till allmän förskola 525 timmar per år. Allmän förskola är avgiftsfri. Kommunen bestämmer tiderna för den allmänna förskolan och i Säter är tiden tisdag till torsdag kl 9:00-14:00 från slutet av augusti till maj. Allmän förskola erbjuds inte då skolan har lov, till exempel påsklov.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter