Vad är allmän förskola?

Ditt barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år som barnet fyller tre år. Allmän förskola är avgiftsfri.

Oavsett om du som förälder arbetar, studerar eller är arbetslös har ditt barn rätt till allmän förskola 525 timmar per år.

Kommunen bestämmer tiderna för den allmänna förskolan och i Säter är tiden tisdag till torsdag kl. 9–14 från slutet av augusti till maj.

Allmän förskola erbjuds inte då skolan har lov, till exempel påsklov.

Allmän förskola erbjuds inte inom den pedagogiska omsorgen (familjedaghemmen).