Finns det företag i kommunen som har farlig verksamhet?

Det finns inga företag i Säters kommun som bedriver verksamhet som innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö, enligt lagen om skydd mot olyckor.

Däremot kan det fortfarande inträffa olyckor på företag som kan vara farliga på den plats en olycka sker, och det kan också inträffa olyckor med farligt gods på vägar eller järnväg som går genom Säters kommun.