Vem hjälper mig om jag blir sjuk?

Kommunen ansvarar för att ge hälso- och sjukvård av sjuksköterska på särskilt boende för äldre, i gruppbostäder inom funktionsnedsättning, samt under vistelse på dagverksamhet (verksamhet för personer med demenssjukdom). På varje enhet finns sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut.

En läkare från Region Dalarna besöker särskilt boende minst en gång per vecka.