Kommer ni att tömma oftare nu när ni är ansvariga?

De kommer tömmas ungefär som tidigare. Vartefter vi bygger ut fastighetsnära insamling av förpackningar kommer stationerna att bli mindre belastade.