Varför är öppningarna till containrarna så små?

För att återvinningsstationerna är avsedda för förpackningar till konsumenter. Det är också av säkerhetsskäl.