Hur lång tid måste jag vänta på bussen?

Skolornas ramtider är start- och sluttider för samtliga klasser. Alla skolskjutsar organiseras efter ramtiderna. Det innebär att det inte görs någon anpassning till sovmorgnar eller håltimmar. Väntetiden ska endast i undantagsfall uppgå till 45 minuter på morgon respektive eftermiddag, utifrån skolans ramtider.

Den sammanlagda restiden för skolskjuts bör inte överstiga 60 minuter på morgon respektive eftermiddag.