Hur lång tid måste jag vänta på bussen?

Skolornas ramtider är start- och sluttider för samtliga klasser. Alla skolskjutsar organiseras efter ramtiderna. Det innebär att det inte görs någon anpassning till sovmorgnar eller håltimmar. Väntetiden ska endast i undantagsfall uppgå till 45 minuter på morgon respektive eftermiddag, utifrån skolans ramtider.

Den sammanlagda restiden för skolskjuts bör inte överstiga 60 minuter på morgon respektive eftermiddag.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter