Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Vem ansvarar för busstider, resvägar och busshållplats?

AB Dalatrafik, Säters kommun och den som är ansvarig för aktuell väg gör minst vart annat år en genomgång av trafiksäkerheten för skolskjutsvägar och hållplatser. I Säters kommun är det samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för skolskjutsar.

Vid risk för trafiksäkerhetsproblem, exempelvis vid halka, kan entreprenören ställa in en skolskjuts helt eller delvis. Vid sådant tillfälle ska skolan informeras omgående. Skolan vidarebefordrar informationen till berörda elever och/eller vårdnadshavare.

Om en buss blir försenad eller inte kan komma alls, ska föraren omgående meddela skolan om detta. Skolan vidarebefordrar informationen till berörda elever och/eller vårdnadshavare.